Monday, April 22, 2019

Kõik taevad laulvad

Selline pealkiri on ühel raamatul, mille kirjutas Ester Haljaste. Raamatu andis välja Jõhvi Mihkli kogudus ja mina olin üks ämmaemandatest ja ristiema. Mina panin sellise pealkirja. Need  on ühe Beethoveni laulu algussõnad. Tundsin vaistlikult, et ainult selline pealkiri sobib. Hiljem lugesin, et nimetatud laul kanti ette Jõhvi esimesel laulupühal (1865).

Raamatu esitlus on pühapäeval, 28. aprillil Jõhvi Mihkli koguduse saalis. Pärast jumalateenistust kell 11.30. Just sel päeval on Richard Voldemar Söödi 134. sünniaastapäev. Raamat ongi talle pühendatud. Sööt oli Jõhvi koguduse viimane köster (1915-1940), siis tuli nõukogude võim ja köstreid enam ei vajatud. Ta oli ka organist, koolmeister, koorijuht, avaliku elu tegelane ja suurepärane inimene.

Muudest tuntud kohalikest inimestest tehakse samuti juttu. Ja ajaloost - Jõhvi, Kukruse, Järve jm. Mulle meeldib eriti see Estri kirjeldatud veerikas Jõhvi - tiikide, allikate ja kraavidega. Tänapäeval pole sest enam jälgegi, keegi ei tea ega mäleta, et Jõhvis oli kunagi "laevatatav pinnas", nagu laulab Matvere. :)

Raamatuid saab osta koguduse kantseleist ja küllap saadetakse ka postiga. Mina panin täna autorieksemplari posti. Saab maksikirjaga saata küll. Infot saate telefonil 3370013 ja aadressil johvi@eelk.ee. Aga mitte enne neljapäeva, sest sekretär on praegu puhkusel.

Muide. Soovitan täiega!

No comments:

Post a Comment