Monday, November 5, 2018

Õiendav inimene

Kahjuks ma ei tea ladinakeelset vastet. Kõik, mis ma tean on  homo erectus, homo sapiens, homo ludens. Õiendav on suht hirmus, mitte ei tahaks tema teele sattuda. Ma toon näite oma koera pealt. Vaatan aeg-ajalt ta munandeid, et kuda on. Hästi on. Paranenud. Ainult paar niidiotsa turritab välja.

Vat õiendav inimene ei näe paranenud munandeid, vaid ainult seda ühte niidiotsa ja hakkab kiskuma. Nii loob ta enda ümber põletikulist aurat. Kui inimese pealt näidet tuua, siis seelikuäärest või nööbi alt paistvast niidist ei maksa ka ju kunagi tõmmata. Kogu õmblus siriseb lahti. Kellele ja milleks seda vaja on??? Parem niit ära lõigata ja asi vask. Koera puhul teeb seda arst.

Need koeramunandiniidikiskujad näevad ja võimendavad reeglina negatiivset, kiskudes selle välja pisikesest niidiotsast. Enne ei lõpeta, kui koer põletikku ära kärvand, sest neile peab jääma viimane sõna.

Oh heldeke!

No comments:

Post a Comment